Godziny otwarcia: Pn-Pt: 8:00 - 17:00 Sobota: 8:00 - 13:00
SZUKAJ PO NR VIN Nieprawidłowy VIN.
 1. « Wróc do  Sklep motoryzacyjny M-parts
 2. Wymiana, Zwroty i Reklamacje

Wymiana, Zwroty i Reklamacje

 

Wymiana lub zwrot towaru 

Jeżeli zakupione produkty nie pasują, a zostały prawidłowo dobrane na podstawie wszystkich danych pojazdu i producenta prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym fakcie, ponieważ towar może zostać do nas zwrócony bądź zamieniony na inny tylko w ciągu 14 dni od dnia odbioru paczki. Prawo do zwrotu produktu mają jedynie osoby fizyczne będące konsumentami. W przypadku przedsiębiorców możliwa jest tylko wymiana produktu na inny. 

Wymiana towaru zostanie wykonana po sprawdzeniu dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę sklep dokona zwrotu środków pieniężnych na konto bankowe, wskazane przez Klienta.

Zwracając lub wymieniając towar wymagane jest aby:

 • część była w dobrym stanie technicznym, nie pogorszonym ponad normalne zużycie wynikające z konieczności sprawdzenia częśći,

 • towar musi być kompletny i nieuszkodzony,

 • produkt należy zwrócić w stosownym opakowaniu zabezpieczającym towar na okoliczność transportu tak, aby produkt nie został uszkodzony w transporcie, 

 • o ile to możliwe, produkt należy zwrócić w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu,
 • towar musi znajdować się w dodatkowym, ochronnym pudełku do wysyłki, należy zwrócić uwagę aby części nie przemieszczały się, a całość była unieruchomiona, aby chronić produkt  podczas transportu,

 • część należy zwrócić na adres punktu M-Parts Trzebinia wraz z uzupełnionym formularzem oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna w przypadku zwrotu lub formularzem wymiany towaru, dokumenty do uzupełnienia można pobrać poniżej.

Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu na rzecz kupującego równowartości kosztów zwykłej, najtańszej dostępnej dostawy towaru, nawet gdy kupujący wybrał inną opcję dostawy. Koszty zwrotu towaru sprzedawcy ponosi kupujący. W przypadku uzyskania zgody sklepu na warunkową zamianę dostarczonych towarów lub ich zwrot po terminie, zastrzegamy możliwość potrącenia części środków z uwagi na koszty obsługi zwrotu. 

Adres punktu M-Parts Trzebinia:

 

M-Parts Michał Leśko

ul. Piłsudskiego 137

32-540 Trzebinia

 

Pobierz formularz wymiany

Pobierz formularz odstapienia od umowy

 

Oferowane na stronach sklepu części należy montować w warsztatach specjalistycznych.
Informujemy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.

 

Zwrot towarów kaucjonowanych


Zwrot towarów wymontowanych, które podlegają programowi regeneracji celem odzyskania uiszczonej z tego tytułu kaucji odbywa się na koszt nadawcy i musi zostać dokonany w oryginalnym opakowaniu, w którym została dostarczona część nowa do wymiany. Zwrot kaucji opłaconej przy kupnie części nowej następuje wyłącznie w momencie zaakceptowania przyjęcia zwracanego towaru kaucjonowanego tj. części wymontowanej przez producenta nowej części, czyli po decyzji i analizie rzeczoznawców producenta, że stara część nadaje się do regeneracji. Czas zwrotu kaucji przez producenta wynosi zwykle od 7 do 31 dni. W tym czasie środki zostają zwrócone na konto bankowe wskazane przez Klienta, który dokonał zwrotu wymontowanych, starych części. Sklep internetowy nie ma wpływu na datę przyjęcia wymontowanego produktu kaucjonowanego przez producenta. Zwrot kaucji przez producenta dokonywany jest pod warunkiem dostarczenia części, która jest wypracowana tj. naturalne zużyta. Zniszczenia mechaniczne lub braki ich integralnych elementów dyskwalifikują zdemontowane części do zwrotu kaucji przez producentów.

 

Zwracając towar kaucjonowany wymagane jest aby:

 • towar był kompletny i nieuszkodzony mechanicznie,

 • produkt powinien zostać zwrócony w opakowaniu oryginalnym, w którym została dostarczona nowa część,

 • opakowanie musi znajdować się w dodatkowym, ochronnym pudełku do wysyłki, należy zwrócić uwagę aby części nie przemieszczały się, a całość była unieruchomiona, aby chronić produkt i jego oryginalne opakowanie podczas transportu,

 • część należy wysłać na adres punktu M-Parts Trzebinia wraz z uzupełnionym formularzem zwrotu kaucjonowanego, formularz do uzupełnienia można pobrać poniżej.Adres punktu M-Parts Trzebinia:

 

M-Parts Michał Leśko

ul. Piłsudskiego 137

32-540 Trzebinia

 

Pobierz formularz zrwotu towarót kaucjonowanych

 

Oferowane na stronach sklepu części należy montować w warsztatach specjalistycznych.
Informujemy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.Reklamacja

Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta. W każdym przypadku długość trwania gwarancji nie jest krótsza niż 1 rok chyba, że długość gwarancji uzależniona jest przebiegiem pojazdu od czasu zamontowania danej części. Gwarancja i rękojmia obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje natomiast uszkodzeń w skutek niewłaściwego montażu, w wyniku kolizji, normalnego zużycia eksploatacyjnego lub przedwczesnego zużycia na skutek nieprawidłowego stanu pozostałych elementów samochodu. Roszczenia gwarancyjne i rękojmi dotyczą wyłącznie samego towaru - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż lub demontaż, badania diagnostyczne etc.


Firma Handlowo Usługowa M-Parts Michał Leśko jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Reklamacje towaru reguluje ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia tego faktu na adres reklamacje@m-parts.pl oraz wysłanie z produktem reklamowanym dowodu zakupu oraz kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego, dostępnego do pobrania poniżej na adres punktu M-Parts Trzebinia. Reklamowany produkt powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami składowymi. W przypadku reklamacji części pakowanych w kompletach jak np. klocki hamulcowe lub inne zestawy produktowe wymagane jest dostarczenie do reklamacji kompletów towarów w celu przeprowadzenia wymaganych analiz reklamacyjnych. W przypadku gdy odebrany produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie natychmiast poinformowany.

Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki wraz z dowodem zakupu i kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym przez nasz punkt M-Parts Trzebinia. Koszt przesyłki zawierającej reklamowany towar w chwili wysyłki w całości pokrywa zwracający, który odpowiada także za zapakowanie zwracanego towaru w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie. 

Wadliwy produkt zostanie poddany analizie w naszym dziale reklamacji, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy nie nastąpiła z winy użytkownika, następnie produkt zostanie przekazany do analizy przez producenta. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi minimum 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru i zależy od decyzji producenta części, wydanej na podstawie analizy reklamowanego towaru. Jeżeli rzeczoznawca producenta stwierdzi, że naprawa produktu wymaga dodatkowych analiz lub wymiany trudno dostępnych części czas rozpatrywania zgłoszenia może zostać dodatkowo wydłużony. 

Roszczenia Klienta z tytułu gwarancji są bezzasadne w następujących przypadkach: 
 

 • produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne,

 • plomby bądź numery seryjne produktu zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu,

 • usterka jest spowodowana nieprawidłowym montażem,

 • montaż został wykonany w miejscu innym niż specjalistyczny warsztat samochodowy,

 • usterka spowodowana jest użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem.


W sytuacji gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje lub warunki gwarancji zostały naruszone firma M-Parts Michał Leśko ma prawo żądać od Klienta pokrycia poniesionych przez sklep internetowy kosztów związanych z transportem produktu oraz kosztów analiz. Towar w takim przypadku jest zwracany na koszt Klienta.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt wysyłki zostanie zwrócony, a reklamowany towar zostanie wymieniony na wolny od wad lub zwrócony zostanie koszt jego zakupu. O wyborze rozwiązania decyduje Klient

Adres punktu M-Parts Trzebinia:

 

M-Parts Michał Leśko

ul. Piłsudskiego 137

32-540 Trzebinia

 

Pobierz formularz reklamacji

 

 

Oferowane na stronach sklepu części należy montować w warsztatach specjalistycznych.
Informujemy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.

 

Reklamacja uszkodzonej przesyłki 

Zawsze przed odebraniem przesyłki prosimy sprawdzić w obecności kuriera czy paczka nie jest uszkodzona lub czy opakowanie nie było otwierane. Należy zwrócić uwagę na stan taśm oraz opakowania. Jeśli podczas odbioru towaru od kuriera okaże się, że przesyłka została uszkodzona w trakcie przesyłania, prosimy spisać w jego obecności protokół szkody Każdy kurier posiada przy sobie taki dokument. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i sporządzenie protokołu jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

Przy rozpatrywaniu zgłoszenia reklamacyjnego uszkodzonej paczki bardzo pomocne są zdjęcia z widocznym uszkodzeniem produktu oraz zdjęcia opakowania zewnętrznego, przesłanie tych dokumentów pozwoli nam na sprawne załatwienie sprawy. Jeżeli dostarczony towar, paczka nosi ślady uszkodzeń mechanicznych, a nie został sporządzony protokół szkody w obecności kuriera, reklamacja takich uszkodzeń jest bezzasadna i nie podlega odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

W celu możliwie najszybszego załatwienia sprawy związanej z wystąpieniem szkody należy niezwłocznie odesłać uszkodzoną paczkę na adres punktu M-parts Trzebinia wraz z oryginałem protokołu szkodowego, kopią otrzymanej faktury i poinformowaniem działu reklamacji sklepu o takim zdarzeniu pod adresem mailowym reklamacje@m-parts.pl

 

Adres punktu M-Parts Trzebinia:

 

M-Parts Michał Leśko

ul. Piłsudskiego 137

32-540 Trzebinia

 

 Pobierz formularz reklamacji uszkodzonej przesyłki


Oferowane na stronach sklepu części należy montować w warsztatach specjalistycznych.
Informujemy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.

Wybierz kategorie

BLOG